Hulpdiensten in provincie Utrecht alert op natuurbranden

Eemland – In de provincie Utrecht is de brandweer vanaf maandag 1 juli extra alert op natuurbranden. Door een combinatie van droogte, lage luchtvochtigheid en af en toe wind bestaat de kans op een snel uitbreidende natuurbrand. Als er een brand uitbreekt zet de brandweer extra materieel en personeel ter plaatse in. Het patrouillevliegtuig Charly […]

Lees meer

Tekenoverlast tijdens sportdag in Bunschoten

Bunschoten – Ouders hebben op sociale media een oproep gedaan om kinderen die naar de schoolsportdag zijn geweest te controlen op teken. Bij een aantal kinderen zijn namelijk teken gevonden, daarom hebben bezorgde ouders een oproep gedaan om iedereen te controleren. Een teek kan erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid van een kind of een […]

Lees meer

Provincie kapt bomen vanwege verkeersveiligheid

Eemland – De provincie Utrecht is gestart met het kappen van 650 bomen langs provinciale wegen. Dat is nodig omdat de bomen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Ze kunnen makkelijk omwaaien of er kunnen grote takken afbreken. De werkzaamheden duren tot medio maart en geven enige hinder voor het verkeer. De te kappen bomen […]

Lees meer

Hitteplan geactiveerd in Midden en Zuid Nederland

Eemland – Het hitteplan moet vooral problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht beperken. Het hitteplan is geactiveerd voor de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. KNMI heeft code geel afgekondigd voor deze provincies. Het RIVM roept op om regionale hitteplannen te activeren en extra zorg en […]

Lees meer

Voedselbank krijgt tijdelijk onderdak in De Loef Baarn

Baarn – Voedselbank Gooi en Omstreken krijgt tot uiterlijk 1 januari 2018 onderdak in voormalig gymzaal De Loef aan de Prof. Fockema Andreaelaan in Baarn. De gymzaal staat nu leeg en zal op termijn worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het college van B&W stelt het leegstaande pand tijdelijk ter beschikking, omdat de […]

Lees meer

Contract Welzorg voor Wmo-hulpmiddelen niet verlengd

Eemland – Wethouders van de regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest) hebben besloten het contract met Welzorg voor de levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, niet te verlengen. De kwaliteit van de dienstverlening voldoet niet aan het afgesproken niveau. Dit betekent dat, als de colleges van alle gemeenten […]

Lees meer

Regio Amersfoort onderzoekt vervoersregelingen

Regio – Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om met het openbaar vervoer, de auto of de fiets te reizen naar school, vrienden of het winkelcentrum. Er zijn ook inwoners die dat niet zelfstandig kunnen. In sommige gevallen krijgen zij dan hulp van familie, bekenden of anderen uit hun eigen omgeving. Voor de mensen […]

Lees meer