Regio Amersfoort onderzoekt vervoersregelingen

Regio – Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om met het openbaar vervoer, de auto of de fiets te reizen naar school, vrienden of het winkelcentrum.

Er zijn ook inwoners die dat niet zelfstandig kunnen. In sommige gevallen krijgen zij dan hulp van familie, bekenden of anderen uit hun eigen omgeving. Voor de mensen die geen ondersteuning binnen hun eigen netwerk kunnen krijgen, bestaan er vervoersmogelijkheden via de gemeente.

Denk aan het leerlingenvervoer of de regiotaxi. De huidige vervoersregelingen van de gemeente sluiten niet altijd goed aan bij de persoonlijke situatie van de gebruiker. De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg onderzoeken daarom het komende jaar samen met inwoners en andere betrokkenen hoe dat verbeterd kan worden.

Doelgroepenvervoer
Alle vormen van vervoer die de gemeente aanbiedt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet worden, samen met het leerlingenvervoer, ‘doelgroepenvervoer’ genoemd. In totaal maken ongeveer 7.500 inwoners van de regio Amersfoort hiervan gebruik.

Aansluiten bij de gebruiker
De mensen die gebruik maken van het doelgroepenvervoer hebben niet allemaal dezelfde ondersteuning nodig. Zo zijn er inwoners die altijd alleen in een taxi reizen, inwoners die samen met anderen in een taxi kunnen reizen en inwoners die soms wel en soms niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. De bestaande vervoersregelingen sluiten niet altijd aan bij de individuele mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers. Daarom willen de gemeenten samen met betrokkenen onderzoeken waar de regelingen kunnen worden verbeterd.

Nieuwe ontwikkelingen
De afgelopen jaren zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld om inwoners te ondersteunen bij het zelfstandig reizen. Denk aan trainingen, speciale apps of digitale informatie over aangepaste bushaltes. Deze mogelijkheden worden in de regio Amersfoort nog weinig gebruikt. Ook zijn er in de regio verschillende maatschappelijke initiatieven op het gebied van vervoer, zoals boodschappendiensten. Het eventuele gebruik van nieuwe instrumenten en nieuwe vervoersvormen gaan de gemeenten samen met de gebruikers verder verkennen.

Passend vervoer voor iedereen
Voor de mensen die niet in staat zijn om zelfstandig(er) te reizen of gebruik te maken van het eigen netwerk, blijven natuurlijk passende vormen van vervoer bestaan. De gemeenten willen ook hier samen met betrokkenen bekijken waar verbetering mogelijk is. Bijvoorbeeld door het vervoer beter en efficiënter te organiseren, en verschillende vormen van vervoer goed op elkaar te laten aansluiten.