Vocht problemen bij De Uitkijck in Baarn worden aangepakt

Baarn – Het is bijna zover: in de zomervakantie wordt het dak van het gebouw De Uitkijck vervangen. Sinds de oplevering in 2009 hebben gebruikers last van (vocht)problemen.

De nu geplande werkzaamheden aan het dak zijn erop gericht deze problemen op te lossen. Na de zomer kunnen basisschool De Uitkijck, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang weer fris van start in hun eigen gebouw. In oktober 2016 stemde het college in met de herstelwerkzaamheden aan het dak. Al snel bleek dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de gebreken goed te verhelpen. Na een periode van voorbereidingen door de aannemer, gemeente en schoolbestuur gaat op 10 juli de uitvoering van start. Vanaf 5 juli zal de aannemer voorbereidingen treffen op en rond het schoolterrein.

Alles is erop gericht om de werkzaamheden af te ronden voor de start van het nieuwe schooljaar. Daarom wordt de hele vakantieperiode doorgewerkt. Omdat de herstelwerkzaamheden zo omvangrijk zijn, kunnen gebruikers in de zomervakantie gedurende 6 weken geen gebruik maken van het complex (10 juli- 17 augustus). Het was daarom een belangrijke voorwaarde aan de aannemer om de uitvoering in de zomervakantie te laten plaatsvinden en de overlast voor gebruikers zo veel mogelijk te beperken.

Het bestuur van basisschool De Uitkijck, Stichting Eem-Vallei Educatief, is nauw betrokken bij het proces. De overige gebruikers in het gebouw (Versa Welzijn, Kinderopvang Baarn) zijn vroegtijdig geïnformeerd over de planning van werkzaamheden in de zomervakantie. De BSO-activiteiten zijn in de vakantieperiode verplaatst. De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd.