Sportclubs in Baarn leiden sporttrainers op

Baarn – Bij 15 sportclubs in Baarn zijn 81 deskundige jeugdtrainers actief geweest in het afgelopen seizoen 2016-2017. Maar liefst 32 van hen zijn leden van de club die dit seizoen hun trainersdiploma behaald hebben.

Door clubleden tot sporttrainer op te leiden halen de clubs de deskundigheid in eigen huis. Dit sluit aan bij het doel van de gemeente om zelfredzaamheid en eigen kracht te stimuleren. Daarom subsidieert de gemeente deze trainersopleidingen volledig. Ook waardeert de gemeente de inzet van al eerder opgeleide trainers met subsidie. Immers, hoe beter gekwalificeerd de trainers zijn des te aantrekkelijker zijn de sportlessen voor de jeugd. De gemeente vindt jeugdsport belangrijk omdat het de lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevordert.

Wethouder Erwin Jansma is blij met de inzet van de sportverenigingen: “Goed opgeleide jeugdtrainers geven hoogwaardige training aan onze sportende jeugd. Dat bevordert de sportdeelname van de jeugd, versterkt de sociale samenhang en verbetert de gezondheid van jongeren.”

Een sporttrainer is goed gekwalificeerd als hij of zij met succes een erkende opleiding van een sportbond heeft gevolgd. Verenigingen die momenteel de meeste gekwalificeerde jeugdtrainers hebben zijn: gymnastiekvereniging Vita 2000 (13 trainers), Baarnse Mixed Hockey Vereniging (12), Baarnse Atletiekvereniging (11), Baarnse Watersport Vereniging De Eem (6), SV Baarn – Voetbal (5) en Schietvereniging Baarn en Omstreken (5).

Een opleiding tot trainer of assistent-trainer wordt verzorgd door de sportbonden. De gemeente vergoedt de kosten van deze opleiding met een maximum van € 1.000 per opleiding. Van trainers met een opleiding die meer kost dan € 1.000 wordt verwacht dat zij professioneel of semi-professioneel gaan werken en daarom zelf ook investeren in de opleidingskosten. Het afgelopen jaar hebben 32 leden van de Baarnse Atletiekvereniging, BWV de Eem, Baarnse Mixed Hockey Vereniging, Vita 2000 en de Baarnse voetbalvereniging TOV een opleiding gevolgd.