Eemnes en Baarn verkennen samenwerking

Baarn – Omdat de gemeenten Baarn en Eemnes onderdeel zijn van de Regio Amersfoort, zien zij de meerwaarde van het in beeld brengen van mogelijke samenwerkingsvormen die het vermogen versterken om bepaalde maatschappelijke opgaven samen effectief op te pakken.

Kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan inwoners staan daarbij voorop. Eemnes en Baarn hebben daarom bureau WagenaarHoes opdracht gegeven om een eerste verkenning uit te voeren naar verschillende ambtelijke samenwerkingsvormen. Uitgangspunt daarbij is behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van beide gemeenten en een gelijkwaardige samenwerking. De eerste resultaten van de verkenning worden eind november verwacht.

Op 7 november neemt de provincie Noord-Holland een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek. Uitgangspunt voor de provincie is te komen tot maximaal drie gemeenten. Dit besluit kan gevolgen hebben voor Eemnes. Eemnes loopt niet vooruit op de besluitvorming van de provincie, maar bereidt zich wel voor op verschillende mogelijke scenario’s.

Eemnes werkt binnen de BEL Combinatie naar tevredenheid samen met de gemeenten Laren en Blaricum. Deze samenwerking wil Eemnes ook zeker voortzetten. Dit geldt ook voor de samenwerking binnen het Sociaal Domein met Laren, Blaricum en Huizen en de overige taken die voor Eemnes binnen de Gooi & Vechtstreek liggen.

Op thema’s als ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer & vervoer is Eemnes echter meer op de Regio Amersfoort in de provincie Utrecht georiënteerd. Deze thema’s kennen komende jaren een aantal grote maatschappelijke opgaven.