Veel minder restafval opgehaald in Soest

Soest – Na de invoering van de PMD-container in de gemeente Soest is in het laatste kwartaal van 2017 1/3 minder restafval aangeboden dan in 2016. De hoeveelheid PMD is in dezelfde periode gestegen met 57% ten opzichte van het laatste kwartaal 2016.

Wethouder Adriani is enthousiast over de tot nu toe bereikte resultaten: “Hiermee zijn we goed op weg om het doel te halen van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Uiteraard zullen we de inzamelgegevens de komende tijd goed monitoren of dit een blijvend effect is en op welk niveau we uiteindelijk uitkomen, maar hiermee slaan we een belangrijke slag op weg naar minder restafval en meer recycling.”