Proef met geluidssensoren Lieve Vrouweplein

Amersfoort – Vanaf 1 februari start de gemeente met een proef om het geluidsniveau op het Lieve Vrouweplein te meten via geluidssensoren. De sensoren geven het aantal gemeten decibel door aan de toezichthouders via een app.

Bij overschrijding van de geluidsnorm, bijvoorbeeld bij evenementen, ontvangen toezichthouders een bericht zodat zij direct actie kunnen ondernemen. De gemeente gaat een jaar lang ervaring opdoen met het werken met geluidssensoren. Tijdens deze periode wordt ook gekeken in hoeverre de meetgegevens beschikbaar worden gesteld aan anderen, zoals evenementenorganisatoren.

Wethouder Willem Jan Stegeman: “Het meten van het geluidsniveau gebeurt nu handmatig. Dat is arbeidsintensief en onze handhavers kunnen niet overal bij zijn. Het werken met geluidssensoren is een proef. We gaan een jaar lang kijken hoe het functioneert. Die manier van werken past binnen het SmartCity-concept van Amersfoort. Door het gebruik van slimme technologie en data willen we als gemeente maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Zoals geluidshinder. We willen ook inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en onze eigen organisatie ondersteunen.

In de loop van de proefperiode kijken we of we de gegevens van de geluidsmetingen kunnen delen met anderen. Denk aan bijvoorbeeld de evenementenorganisatoren, die zelf het geluid van hun evenement kunnen bijsturen als ze de geluidsnorm dreigen te overschrijden. “

De gemeente volgt de landelijke NL Smart City Strategie en maakt gebruik van de kennis van aangesloten partners, waaronder andere grote steden en kennisinstellingen.