VVV Spakenburg is veiliggesteld van faillissement

Bunschoten – Eind vorig jaar ontdekte het bestuur van de VVV dat een medewerker geld ontvreemd heeft. Hoewel de juridische procedure al was opgestart, is er uiteindelijk toch een regeling getroffen met de betreffende medewerker, die binnenkort aan de Algemene Leden Vergadering ter instemming zal worden voorgelegd.

Het geld dat ontvreemd is, wordt volledig en direct terugbetaald door de medewerker. Ook een deel van de gemaakte kosten voor het onderzoek naar de administratie en de kosten van juridische bijstand wordt terugbetaald. Over het tekort wat overblijft, is het bestuur in gesprek met de gemeente. Daarmee is in principe de VVV veiliggesteld. De regeling zal worden voorgelegd aan de leden van de VVV. Hiervoor wordt binnenkort een besloten Algemene Leden Vergadering georganiseerd. Nadat de leden hebben ingestemd met de regeling, komt de regeling definitief tot stand.

Richard Bartels, voorzitter: “De afgelopen weken zijn zeer intensief geweest voor de VVV. Met man en macht heeft het bestuur zich ingespannen om het voortbestaan van de VVV veilig te stellen. Wij zijn blij dat er nu een oplossing is, die recht doet aan de situatie. Voor ons was cruciaal dat de gelden die zijn ontvreemd, worden terugbetaald. Dat is gelukt. Via deze weg willen wij alle stakeholders bedanken voor de wijze waarop zij ons hebben gesteund en de getoonde bereidheid om mee te werken aan een passende oplossing.”

De VVV-winkel is tot nader order elke donderdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur geopend.