ChristenUnie en VVD sluiten coalitieakkoord in Bunschoten

Bunschoten – Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. zijn de ChristenUnie (de partij met de meeste zetels) en de VVD (de grote winnaar van de verkiezingen) samen de formatie ingegaan.

Afgelopen week hebben deze partijen een coalitieakkoord gesloten. In het akkoord met de titel “Vertrouwen in Bunschoten” zijn ambities geformuleerd voor de komende vier bestuursjaren.

De coalitie heeft nadrukkelijk aangegeven de gemeenteraad en de samenleving te betrekken bij het realiseren van deze ambities. De ambities zijn breed geformuleerd, zodat er ruimte is voor concrete invulling en uitwerking met de gemeenteraad, inwoners en andere betrokken partijen.

Naast de huidige wethouder Bert Koops zijn Rick Beukers (VVD) en Alice Kok (ChristenUnie) de wethouderskandidaten. Beukers is werkzaam als beleidsmedewerker Infrastructuur en Landbouw bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Kok is uitvoerend zangmusicus, zangdocent en zangpedagoog. De installatie van de nieuwe wethouders vindt, na instemming van de gemeenteraad, plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering op maandag 14 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering wordt ook het coalitieakkoord officieel aangeboden aan de gemeenteraad.

In de eerste collegevergadering na de installatie worden de portefeuilles officieel verdeeld. De partijen hebben op voorhand de volgende portefeuilleverdeling opgesteld: Koops gaat zich onder andere bezighouden met de ruimtelijke portefeuilles, Beukers krijgt onder andere de financiële en economische portefeuilles en Kok wordt verantwoordelijk voor onder andere de portefeuilles in het sociaal domein.