Vis- en broodverkoopwagens krijgen controle in Bunschoten

Bunschoten – Veel eigenaren van vis- en broodverkoopwagens in de gemeente Bunschoten maken hun wagens op de openbare weg schoon. Hierbij komt het afvalwater in het riool met schoon regenwater terecht, wat niet toegestaan is.

Vanaf half mei gaan toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en Waterschap Vallei en Veluwe op pad om ondernemers hierover actief te informeren.

Om de huidige situatie te beëindigen zijn het waterschap, de gemeente Bunschoten, de RUD en de Spakenburgse Vishandel Vereniging in 2015 een project gestart om ondernemers te informeren en om te onderzoeken of er alternatieven zijn voor het lozen van afvalwater. De projectgroep adviseert om verkoopwagens voortaan in een wasstraat schoon te maken. Ook kunnen de ondernemers zorgdragen voor een goede afvoer van hun schoonmaakwater, waarbij het niet in het regenwaterriool terecht komt. Bijvoorbeeld door het afvalwater via een vetafscheider op het rioolstelsel te lozen.

De komende maanden worden de ondernemers intensief geïnformeerd. Als na die tijd alsnog overtredingen worden geconstateerd, kan er uiteindelijk een boete worden opgelegd.

In de gemeente Bunschoten is op veel plaatsen sprake van een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Hierbij liggen twee rioolbuizen in de grond: een voor huishoudelijk afvalwater dat naar de waterzuivering gaat en een voor hemelwater van daken en wegen dat in het oppervlaktewater terechtkomt. Komt er afvalwater in dit hemelwaterriool, dan wordt het oppervlaktewater vervuild.