Gemeenteraad van Bunschoten voor derde termijn Melis van de Groep

Bunschoten – De gemeenteraad van de gemeente Bunschoten heeft in de (besloten) vergadering van 12 juli 2018 besloten om burgemeester Melis van de Groep voor te dragen voor herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Bunschoten.

De burgemeester had al aangegeven beschikbaar te zijn voor een derde termijn. De tweede termijn van de burgemeester loopt af op 15 december 2018. De gemeenteraad heeft een aanbeveling opgesteld voor herbenoeming. Deze aanbeveling is voorbereid door een vertrouwenscommissie die ingesteld was door de raad. De aanbeveling wordt via de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Burgemeesters worden namelijk bij Koninklijk Besluit benoemd en herbenoemd.

Burgemeester Van de Groep liet in een eerste reactie weten dankbaar te zijn voor het opnieuw in hem uitgesproken vertrouwen. “Ik wil met alles wat in mij is de gemeenschap die mij zo lief is, blijven dienen.”