Criminaliteit in Bunschoten gedaald

Bunschoten – De geregistreerde criminaliteit in de gemeente Bunschoten is in de eerste helft van 2018 met 23% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

Het aantal geregistreerde misdrijven daalde van 323 naar 250. Deze daling is vooral te verklaren door de vermindering van het aantal autokraken en fietsendiefstallen. Het aantal autokraken daalde van 20 naar 5 en het aantal fietsendiefstallen daalde van 41 naar 17. De absolute getallen liggen in Bunschoten laag, waardoor de procentuele verschillen erg groot kunnen zijn.

Naast fietsendiefstal en autokraken zijn ook de delicten huiselijk geweld, inbraak/diefstal bedrijf en instelling, woninginbraken, winkeldiefstal en zakkenrollen gedaald in de eerste helft van 2018 ten opzichte van de eerste helft van 2017. Tevens zijn er minder meldingen van jongerenoverlast geweest. Regionaal gezien doet Bunschoten het goed, maar er zijn aandachtspunten. Het aantal vernielingen nam toe (van 25 naar 40). Ook zijn er iets meer incidenten gemeld van geweld (van 31 naar 37).

Uitgelicht: woninginbraken
Woninginbraken blijven ondanks de lichte daling van het eerste afgelopen halve jaar een aandachtspunt, aangezien de zomervakantie en de winterperiode altijd een stijging laten zien van het aantal woninginbraken. Momenteel hangen er verspreid door de gemeente posters ter preventie van woninginbraken. Daarnaast vindt van 8 tot en met 14 oktober 2018 de Week van de Veiligheid plaats. Tijdens deze week worden er verschillende activiteiten door de gemeente en de politie georganiseerd om bewoners en ondernemers bewust te maken op het voorkomen van woninginbraken.

Samen werken aan veiligheid
De gemeente Bunschoten heeft relatief lage criminaliteitscijfers, maar dat neemt niet weg dat de gemeente en de politie zich onverminderd inzetten om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Maar dit kunnen ze niet alleen. Inwoners hebben zelf ook een verantwoordelijkheid hierin. Bel direct 112 bij een verdachte situatie! U kent uw wijk het beste dus handel naar uw gevoel.

Daarnaast kunt u zelf maatregelen treffen, waardoor inbrekers minder kans op succes hebben. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk (SKG-gecertificeerd) en voor goed werkende verlichting om het huis, voorzien van een tijdschakelaar. Doe altijd uw deur op slot, ook als u kort weg bent. Licht uw buren in als u op vakantie gaat, al gaat u maar één nachtje weg. Zorg altijd voor een bewoonde indruk!