Intensiever toezicht bij A. van de Groep en Zonen in Bunschoten

Bunschoten – De laatste maanden komen er meer geurklachten binnen dan gebruikelijk bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De klagers geven hierbij aan dat de overlast vermoedelijk door het bedrijf A. van de Groep en Zonen wordt veroorzaakt. Daarom heeft de provincie, als bevoegd gezag van dit bedrijf, de RUD opgedragen om hier intensiever toezicht te houden.

Dit betekent dat de RUD het bedrijf regelmatig, tot meerdere keren per week, bezoekt. De toezichthouder let hierbij vooral op good housekeeping: is alles opgeruimd, afgesloten, schoon etc. Dit om potentiële geurbronnen uit te sluiten.

De bedrijfsbezoeken zijn niet afhankelijk van klachten: de RUD gaat proactief controleren. Deze manier van handhaven betekent dat de RUD niet meer op elke klacht zal reageren. De klachten worden wel geregistreerd. Het melden van overlast blijft daarom belangrijk. Dit kunt u doen via www.rudutrecht.nl/diensten/milieuklachten. De klachten worden ook aan het bedrijf doorgegeven. Deze werkwijze wordt over drie maanden geëvalueerd. A. van de Groep en Zonen heeft aan de provincie laten weten maatregelen te gaan nemen om geurhinder te voorkomen. Hiervoor doet het bedrijf een aanvraag om de huidige vergunning aan te passen.