Eemnessers voortaan naar recyclingstation Baarn

Eemnes – Op 1 januari 2019 stopt de gemeente Eemnes met de inzameling van grof huishoudelijk afval aan de milieustraat op de gemeentewerf.

De gemeenten Eemnes en Baarn hebben afgesproken dat Eemnes met ingang van het nieuwe jaar medegebruik mag maken van het recyclingstation in Baarn. Het is het eerste mooie voorbeeld van intensievere samenwerking tussen de gemeenten.

De recyclingstations van Eemnes en Baarn liggen hemelsbreed circa 3 kilometer van elkaar. Het recyclingstation Baarn opende in 2014 zijn deuren en voldoet volledig aan de eisen van de Wet milieubeheer.

Sven Lankreijer, wethouder in Eemnes, spreekt van een slimme oplossing: “Wil het huidige recyclingstation op de gemeentewerf in Eemnes voldoen aan de milieueisen dan zijn aanpassingen nodig. Zo moet de vloeistofdichte vloer worden uitgebreid. Dat brengt een flinke investering met zich mee. Tegelijkertijd heeft het recyclingstation van Baarn ruim voldoende capaciteit om ook het grof afval van Eemnes te verwerken.” Wethouder Mariska de Koning: “Het is mooi dat de gemeenten Baarn en Eemnes elkaar op dit gebied kunnen vinden. Het is een praktische en duurzame oplossing en laat zien dat we goed met elkaar kunnen
samenwerken. We hebben allebei voordeel bij deze keuze.”