Groot onderzoek naar koopgedrag in Baarn

Baarn – Deze maand start een groot onderzoek naar het koopgedrag van inwoners van Baarn en andere gemeenten in de Randstad.

Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen. Ook wordt in kaart gebracht hoe tevreden ze zijn over het winkelaanbod. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Het onderzoek vindt om het jaar plaats en wordt uitgevoerd op verzoek van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit.

U kunt vanaf 21 september meedoen aan het onderzoek. Een aantal huishoudens hebben namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus ontvangen. Zij zijn willekeurig geselecteerd. Heeft u geen brief gekregen en wilt u wel graag willen meedoen? U kunt de vragenlijst online invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018

Er zijn veel ontwikkelingen in de detailhandel. Het online winkelen heeft een sterke groei doorgemaakt, en winkels in de centra hebben het moeilijker. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.