Twee vuurwerkvrije zones in Soest dit jaar

Soest – In Soest zijn dit jaar twee vuurwerkvrije zones aangewezen rond de Plantage en de gymzaal aan de Smitsweg en rondom Zorgcentrum Molenschot.

Burgemeester Rob Metz: “Door twee vuurwerkvrije zones aan te wijzen willen we overlast van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2018/2019 zo veel mogelijk beperken voor mens en dier.”

”Mijn grootste zorg is illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is onbetrouwbaar. Zeker bij grotere hoeveelheden. Als één onderdeel afgaat, gaat de rest ook af. De gevolgen zijn dan niet te overzien. Dan heb je het gewoon over zware explosieven.”

Om het signaal af te geven dat het bezit van illegaal vuurwerk en het illegaal afsteken niet getolereerd wordt, richt de politie zich de komende periode extra op illegaal vuurwerk