Autobedrijf Blink in Soest kan niet in beroep tegen voorlopige voorziening

Soest – Autobedrijf Blink heeft in de pers aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in het kader van de aanvraag van een voorlopige voorziening. Dit is echter niet mogelijk. Tegen een voorlopige voorziening is namelijk geen beroep mogelijk.

Autogarage Blink heeft bij de gemeente bezwaar ingediend tegen de sluiting van het pand. In het pand werd een handelshoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen. De burgemeester heeft op 8 november jl. het pand voor 12 maanden gesloten.

De voorzieningenrechter heeft de voorlopige voorziening afgewezen. Dat wil zeggen dat Blink tijdens de bezwaarprocedure gesloten dient te blijven. Een voorlopige voorziening wordt alleen toegewezen als de voorzieningenrechter het bezwaar bij de gemeente kans van slagen acht. De rechter heeft geoordeeld dat het besluit van de burgemeester het garagebedrijf te sluiten gerechtvaardigd is en acht het bezwaar geen kans van slagen.

De bezwaarschriftprocedure bij de gemeente loopt nog. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard, dan kan tegen dit besluit wel beroep worden ingesteld bij de rechtbank.