Vlindertellers gezocht in de gemeente Baarn

Baarn – Gaat de vlinderstand in ons land vooruit of achteruit en waar heeft dat mee te maken?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Landelijk Meetnet Vlinders ingericht. Het doel is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de vlinderstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld.

De vlinders worden geteld op een vaste telroute, die in overleg met een coördinator van De Vlinderstichting wordt uitgezet. Hij wordt van april tot september één keer per week in een constant en rustig wandeltempo gelopen. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke vlindersoorten op een bepaalde route voorkomen en in welke aantallen. Routes vlak bij huis of werk kunnen gemakkelijk ‘even tussendoor’ gelopen worden, met een minimum aan reistijd. 

Het is leuk om de telwerkzaamheden in samenwerking met anderen uit te voeren. Daarom is het ook mogelijk om als groep een of meerdere routes te lopen, bijvoorbeeld met een aantal buren, vrienden of collega’s. In dat geval wordt een hoofdteller aangewezen die de contacten met de coördinator onderhoudt. De coördinator kan u ook helpen bij het vinden van andere waarnemers in uw buurt.

Vindt u het leuk om een route te gaan lopen? Neem dan contact op met De Vlinderstichting, via www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten. Zij nemen dan contact met u op om een route uit te zetten. Routes worden buiten het veldwerkseizoen uitgezet, in het algemeen tussen januari en half mei.