Woningstichting Leusden: Dit jaar geen nieuwe koopwoningen meer

Leusden – De verkoop van bestaande woningen door Woningstichting Leusden (WSL) verliep in de eerste helft van 2014 erg goed. Zo goed dat de woningcorporatie besluit dit jaar geen nieuwe woningen meer aan te bieden.

Door de verkoop dreigt het aantal sociale huurwoningen onder het afgesproken basisaantal uit te komen. Dit past niet binnen de kerntaak van WSL om woningen te verhuren aan mensen met een smalle beurs.

In de eerste zes maanden van 2014 heeft WSL haar doelstelling voor verkoop al behaald. “Het is mooi dat we door gebruik van Koopgarant ook lagere inkomens een koopwoning kunnen bieden,” zegt Marieke Heilbron, manager Wonen. “Koopgarantwoningen worden met een korting op de verkoopprijs aangeboden, met de garantie dat wij de woning ook weer terugkopen als de bewoners gaan verhuizen. Een mooie zekerheid op de huidige woningmarkt. Toch is WSL er in eerste plaats voor sociale huurwoningen. Nu de basisvoorraad onder het gewenste minimum dreigt te komen, kiezen we ervoor even te stoppen met verkoop van woningen die vrijkomen na verhuizing. In 2015 bekijken we opnieuw wat onze doelstellingen zijn en hoeveel woningen we te koop aanbieden.”

Zittende huurders kunnen nog wel hun woning kopen, als deze is aangemerkt als koop(garant)woning. De verkoopstop geldt alleen voor woningen die op dit moment worden gehuurd en na verhuizing verkocht zouden worden. De Koopgarantwoningen die door WSL worden teruggekocht van de huidige bewoners worden wel weer verkocht. Ook de appartementen in ’t Zicht staan nog te koop.