Tekort zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe daalt

Eemland – Voor 23% van al het rioolwater dat Waterschap Vallei en Veluwe in 2013 zuiverde, ontving het waterschap geen belasting.

In 2012 was dit nog 26%. In 2012 startte het waterschap een offensief tegen het tekort aan belastinginkomsten, dat nu zijn vruchten afwerpt.

Er zijn diverse oorzaken voor een verschil in de hoeveelheid afvalwater dat wordt gezuiverd en de hoeveelheid waarvoor zuiveringsheffing wordt betaald. Hevige regenbuien die straatvuil en hondenpoep meenemen is er een van. Een tekort van 15% is daarom acceptabel.

Het overige tekort is mogelijk toe te schrijven aan onwetendheid en nalatigheid bij bedrijven waardoor bijvoorbeeld teveel vet in het riool terecht komt. Ook is er soms sprake van bewuste illegale lozingen. Daarom worden meters in het riool geplaatst waarmee het waterschap illegale lozingen direct kan opsporen. Dit leidde in 2014 al tot de opsporing van twee verdachte bedrijven.

Extra bedrijfsbezoeken
Het hoogste tekort wordt gemeten op de rioolwaterzuiveringen in Amersfoort, Harderwijk, Ede, Nijkerk, Elburg en Veenendaal. Het waterschap geeft daarom met name in deze gebieden extra voorlichting aan bedrijven en legt extra bedrijfsbezoeken af. In Spakenburg, waarvan het afvalwater gezuiverd wordt in Amersfoort, lichtte het waterschap de plaatselijke Vishandel Vereniging in over het doel van deze bedrijfsbezoeken. De vishandelaren verwachten veel van de adviezen die deze bezoeken opleveren, omdat ze er alles aan willen doen om te voorkomen dat teveel vet in het riool verdwijnt. “Goed dat de Vishandel Vereniging het waterschap hiervoor uitnodigde”, vindt Bert van Vreeswijk, bestuurder van het waterschap. “Het laat zien dat het overgrote deel van de bedrijven goedwillend is.

Ik besef dat technische oplossingen soms tekort schieten en de regelgeving niet altijd even duidelijk is. We laten ons daarom ook graag door andere ondernemers uitnodigen om meer duidelijkheid te geven en hen te adviseren over de verwerking van afvalstromen”.