Utrechters laten 34 miljoen euro liggen bij energiecontract

Utrecht – Consumenten die na de contractperiode hun energiecontract laten doorlopen, komen automatisch in een relatief duur, variabel tarief. De groep die nog nooit is gewisseld van energieleverancier laat hierdoor veel geld liggen. Dit jaar ruim een half miljard. Ook in de provincie Utrecht blijft geld liggen, in totaal 34 miljoen euro. Dit blijkt uit […]

Lees meer

Jannelies Vissers beoogd opvolger wethouder De Koning in Baarn

Baarn Mevrouw mr. drs. J.L. Vissers is de beoogde opvolger van CDA-wethouder Mariska de Koning. Mevrouw Mariska de Koning heeft onlangs, in verband met gezondheidsklachten, haar functie neer moeten leggen. Jannelies Vissers (49 jaar) was in de buurgemeente Soest wethouder van 2010 tot 2018 voor het CDA. Zij heeft in diverse openbare bestuursfuncties veel ervaring […]

Lees meer

Al ruim 100 aanmeldingen voor gratis cursus reanimeren

Eemland – De stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort organiseert op zaterdag 29 september gratis reanimatiecursussen voor inwoners van de regio Eemland. In totaal wil de stichting die dag 250 mensen opleiden om te kunnen reanimeren. Na een eerste aankondiging via sociale media hebben al ruim 100 inwoners zich aangemeld. In “het Nieuwe Eemland” aan de Daam […]

Lees meer

Hulpdiensten in provincie Utrecht alert op natuurbranden

Eemland – In de provincie Utrecht is de brandweer vanaf maandag 1 juli extra alert op natuurbranden. Door een combinatie van droogte, lage luchtvochtigheid en af en toe wind bestaat de kans op een snel uitbreidende natuurbrand. Als er een brand uitbreekt zet de brandweer extra materieel en personeel ter plaatse in. Het patrouillevliegtuig Charly […]

Lees meer

Tekenoverlast tijdens sportdag in Bunschoten

Bunschoten – Ouders hebben op sociale media een oproep gedaan om kinderen die naar de schoolsportdag zijn geweest te controlen op teken. Bij een aantal kinderen zijn namelijk teken gevonden, daarom hebben bezorgde ouders een oproep gedaan om iedereen te controleren. Een teek kan erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid van een kind of een […]

Lees meer

Provincie kapt bomen vanwege verkeersveiligheid

Eemland – De provincie Utrecht is gestart met het kappen van 650 bomen langs provinciale wegen. Dat is nodig omdat de bomen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Ze kunnen makkelijk omwaaien of er kunnen grote takken afbreken. De werkzaamheden duren tot medio maart en geven enige hinder voor het verkeer. De te kappen bomen […]

Lees meer

Hitteplan geactiveerd in Midden en Zuid Nederland

Eemland – Het hitteplan moet vooral problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht beperken. Het hitteplan is geactiveerd voor de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. KNMI heeft code geel afgekondigd voor deze provincies. Het RIVM roept op om regionale hitteplannen te activeren en extra zorg en […]

Lees meer

Voedselbank krijgt tijdelijk onderdak in De Loef Baarn

Baarn – Voedselbank Gooi en Omstreken krijgt tot uiterlijk 1 januari 2018 onderdak in voormalig gymzaal De Loef aan de Prof. Fockema Andreaelaan in Baarn. De gymzaal staat nu leeg en zal op termijn worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het college van B&W stelt het leegstaande pand tijdelijk ter beschikking, omdat de […]

Lees meer