College van Soest willen dat alle kinderen kansen krijgen

Soest – Het college van Soest vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen en kansen krijgen. Sociaal, met sport, cultuur en op school.

Op 31 mei ondertekenden wethouder Marcel Adriani en Koos Nieuwland en Fred Heidinga, respectievelijk voorzitter en penningmeester van Stichting Leergeld Soest/Baarn daarom een samenwerkingsovereenkomst. Om zo de kans op sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te verkleinen.

In februari van dit jaar heeft de gemeenteraad van Soest ingestemd met het herijkte minimabeleid “ Meedoen in Soest”. Onderdeel van het nieuwe beleid is dat het college de uitvoering van de kindregelingen laagdrempeliger organiseert, om zo meer kinderen uit de doelgroep te bereiken. Het college ziet Stichting Leergeld hierin als een voor de hand liggende partner. De Stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, door ze weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wethouder Adriani: ”We merken dat gezinnen uit de doelgroep het soms moeilijk vinden om bij de sociale dienst naar binnen te stappen. Zeker als ze zelf geen bijstandsuitkering ontvangen. Voor die mensen kan de drempel een stuk minder hoog zijn om naar Stichting Leergeld te gaan voor ondersteuning. Bovendien is Leergeld al enige tijd actief in Soest en heeft de stichting in die tijd bewezen succesvol te zijn in de ondersteuning van kinderen.”

Koos Nieuwland, voorzitter van Stichting Leergeld: ”De samenwerking met de gemeente Soest zal helpen om de doelstelling van Stichting Leergeld beter te realiseren. Ons doel is immers het voorkomen van sociale isolatie van kinderen in financieel lastige situaties. We zijn wel heel benieuwd hoeveel extra kinderen we met deze samenwerking gaan bereiken.”

De samenwerking tussen de gemeente Soest en Stichting Leergeld loopt voorlopig door tot halverwege 2020. Daarna wordt de samenwerking geëvalueerd.