Inwoners in Baarn kunnen subsidie krijgen op sloten en inbraakwerende maatregelen

Baarn – Inwoners van Baarn met een koopwoning kunnen vanaf 8 oktober 2018 geld terugkrijgen van de gemeente als zij hun woning beveiligen met PKVW(Politiekeurmerk Veilig Wonen)-erkende sloten of andere inbraakwerende maatregelen.

Goed hang- en sluitwerk is van groot belang bij het tegengaan van woninginbraken. Daar hangt echter ook een prijskaartje aan. Via deze subsidie stimuleert de gemeente woningeigenaren om hun woning beter te beschermen tegen inbrekers. “Ik hoop dan ook dat veel inwoners gebruik gaan maken van deze subsidie”, aldus burgemeester Mark Röell. “Ik vind het belangrijk dat het aantal woninginbraken – zowel pogingen als geslaagde inbraken – in Baarn daalt.”

Met woningbouwcorporatie Eemland Wonen worden in de Prestatieafspraken voor 2019 nadere afspraken gemaakt over een regeling voor inbraakwerende maatregelen om de kans op woninginbraak in deze huurwoningen ook te verkleinen.

Vanaf 8 oktober 2018 tot en met 1 april 2019, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt, kunnen eigenaren van koopwoningen van de gemeente Baarn hun aanvraag indienen. Er is keuze tussen twee subsidies: een bijdrage van minimaal € 25 tot maximaal €150 in de kosten voor het aanschaffen van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen die de woningeigenaren zelf installeren; of een bijdrage van minimaal € 25 tot maximaal €150 in de kosten voor het aanschaffen en laten installeren van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen door een erkend PKVW-bedrijf.