Gemeente Soest aan de slag met aardgasloos verwarmen

Soest – Soest wil in 2030 energieneutraal zijn. Aardgasloos bouwen past hierin. Als eerste stap wordt de nieuwbouwwijk Oude Tempel aardgasloos ontwikkeld.

Soest wil in 2030 energieneutraal zijn. Het aansluiten bij de landelijke ambitie om aardgasloos te bouwen, past hierin. Als eerste stap is door de stuurgroep Hart van de Heuvelrug besloten om de nieuwbouwwijk Oude Tempel aardgasloos te ontwikkelen.

Wethouder Marcel Adriani: “We kijken ook naar kleinere inbreidingslocaties en naar de bestaande gebouwen, omdat hier de meeste CO2-reductie is te behalen. Dit betekent dat lokale overheden, energiebedrijven en gebouweigenaren aan de slag moeten met alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving. De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie gaan zo snel, dat we ook in Soest een extra stap moeten zetten. We gaan onderzoeken hoe de verwarming van woningen kan verduurzamen door geen gebruik meer te maken van aardgas.”

Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, bovendien wordt de productie uit de Groningse gasvelden stap voor stap verlaagd. Het kabinet wil daarom duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warme stimuleren. Zo wordt gekeken hoe de verwarming van woningen kan verduurzamen door de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen op het gasnetwerk te laten vervallen en niet meer automatisch nieuwe gasnetten aan te leggen voor nieuwbouwwijken. Ook de netbeheerders geven aan dat het niet meer reëel is om de oude gasnetwerken te vervangen.