Verkeerd geparkeerde fietsen en wrakken rond NS-station Baarn worden opgeruimd

Baarn – Bij het Baarnse NS-station parkeren forenzen hun (brom-, snor-)fiets meestal tijdelijk in de fietsenstalling, maar soms ook op straat – buiten de fietsenrekken.

Dat laatste mag niet want het belemmert de vrije doorgang op de trottoirs. Ook zitten er tussen de geparkeerde (brom-, snor-)fietsen wrakken die het predikaat ‘fiets’ of ‘brom-/snorfiets’ niet meer verdienen. Daarnaast zitten er (brom-, snor-)fietsen tussen die langer dan tijdelijk gestald zijn, de zogenaamde wees (brom-, snor-)fietsen. Het langdurig stallen van (brom-, snor-)fietsen legt een onevenredig groot beslag op de beperkte ruimte voor het stallen van (brom-, snor-)fietsen in en rondom het stationsgebied.

Om de stationsomgeving netjes en toegankelijk te houden, ruimt de gemeente verkeerd geparkeerde (brom-, snor-)fietsen, wees (brom-, snor-) en de (brom-, snor-)fietswrakken op. Binnenkort vindt een nieuwe opruimactie plaats. Voorkom dus dat uw (brom-, snor-)fiets wordt opgeruimd en parkeer uw voertuig in- of direct tegen de fietsenrekken.

Opgeruimde (brom-, snor-)fietsen neemt de gemeente mee naar de Gemeentewerf. Daar kunnen de eigenaren hun voertuig tegen pinbetaling van € 15,- weer ophalen door zich met (brom-, snor-)fietssleutel en met een geldig legitimatiebewijs te melden bij het afvalbrengstation op de Gemeentewerf. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wordt u verzocht om vooraf via telefoonnummer 0900 – 60 39 222 door te geven wanneer en hoe laat u uw (brom-, snor-)fiets komt afhalen. De Gemeentewerf is gevestigd op de Oude Amsterdamsestraatweg 4 in Baarn en is voor het afhalen van meegenomen (brom-, snor-)fietsen geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 tot 16.00 uur.

Voordat het tot daadwerkelijk weghalen van (brom-, snor-)fietsen komt, plakt de gemeente waarschuwings-stickers op de verkeerd geparkeerde (brom-, snor-)fietsen, wees (brom-, snor-)fietsen en (brom-, snor-)fietswrakken. De eigenaar heeft dan nog een kans om het voertuig zelf weg te halen. Zo niet, dan wordt dat voor hem of haar gedaan. Wees (brom-, snor-)fietsen worden 28 dagen van tevoren van een rode waarschuwingssticker voorzien, (brom-, snor-)fietswrakken worden één week van tevoren van een oranje waarschuwingssticker voorzien. Nog steeds aanwezige en gestickerde weesfietsen en wrakken worden na deze termijn door de gemeente verwijderd.

Verkeerd gestalde (brom-, snor-)fietsen worden van een gele waarschuwingssticker voorzien. Nog steeds aanwezige verkeerd gestalde en gestickerde (brom-, snor-)fietsen worden de volgende dag door de gemeente verwijderd. Men heeft na de waarschuwing dus nog 24 uur de tijd om de verkeerd gestalde (brom-, snor-)fiets weg te halen of alsnog goed te stallen.

(Brom-, snor-)fietsen die geplaatst worden voor of in de nabijheid van de Koninklijke wachtkamer zullen direct zonder voorafgaande waarschuwing door de gemeente verwijderd worden.

U kunt heel eenvoudig voorkomen dat uw (brom-, snor-)fiets wordt meegenomen door uw (brom-, snor-)fiets altijd te stallen daar waar het hoort: in- of direct tegen de fietsenrekken.