Onderzoek naar behoefte werklocaties in Baarn

Baarn – Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst en werkgelegenheid. Daarom heeft de gemeente Baarn oog voor het lokale vestigingsklimaat.

Om op korte en lange termijn voldoende ruimte te bieden, heeft de gemeente onderzoeksbureau STEC opdracht gegeven om een behoefteraming te maken. Zowel de behoefte aan bedrijfsterrein als kantoorlocaties wordt in beeld gebracht.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Economische Uitvoeringsagenda 2018-2020 en sluit aan bij het verder verbeteren van het ondernemersklimaat en de woningbouwopgave zoals die in het coalitieakkoord en collegeprogramma zijn genoemd als belangrijke maatschappelijke opgaven. De resultaten worden dit najaar verwacht.

Naast invulling geven aan beleid en het maken van strategische keuzes gebruikt de gemeente de resultaten van het onderzoek om in regionaal verband en met de provincie verder af te stemmen over de reeds geplande uitbreiding van bedrijventerrein de Noordschil. Van belang is dat de lokale economie en het vestigingsklimaat van Baarn op korte en lange termijn voldoende ruimte krijgt.

Ook geeft het onderzoek inzicht welke mogelijkheden er zijn om bedrijven te verplaatsen om op die locatie woningen te maken. Dit biedt ruimte om invulling te geven aan de Baarnse woningbouwopgave.

Tenslotte wordt een korte marktanalyse gemaakt voor de hotelmarkt. Gekeken wordt naar relevante aspecten zoals de ontwikkeling van de bezettingsgraad, het aantal hotelovernachtingen, het aantal hotelvoorzieningen per inwoner en de kwaliteit van het huidige hotelaanbod in Baarn en directe omgeving. Op basis hiervan wordt een eerste inschatting gemaakt van de behoefte aan hotel(s) in Baarn en de mogelijkheden voor transformatie van kantoorruimte naar een hotel.