Meer ruimte voor de fiets op treinstation Soest Zuid

Soest – In opdracht van de provincie Utrecht heeft ProRail de fietsenstalling van treinstation Hollandsche Rading uitgebreid met 52 extra plekken. Dit jaar worden er nog drie fietsenstallingen uitgebreid bij de stations in Den Dolder, Soest-Zuid en Veenendaal.

Door te zorgen voor voldoende stallingsvoorzieningen wil de provincie stimuleren dat reizigers de auto laten staan en kiezen voor het openbaar vervoer in combinatie met de fiets.

Bij een aantal kleinere stations in de regio bleek een groot tekort aan fietsenstallingen. Daarom heeft de provincie Utrecht in Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio Utrecht bereikbaar te houden, sinds 2016 met ProRail plannen gemaakt voor het uitbreiden van fietsenstallingen bij treinstations in de regio Utrecht.

Eerder dit jaar is al de fietsenstalling bij station Maarn uitgebreid met twaalf plekken. In het najaar worden ook de fietsenstallingen vergroot bij treinstations Soest Zuid (150 extra plekken), Den Dolder (64 extra plekken) en Veenendaal-Centrum (124 extra plekken). Voldoende fietsparkeervoorzieningen maken de fiets in combinatie met het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Dit draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot en het verbetert de doorstroming op drukke autowegen in de regio Utrecht. ProRail zal na oplevering het beheer en onderhoud van de fietsenstallingen verzorgen.