Tobias Bosman nieuwe voorzitter van KHN Amersfoort

Amersfoort – Tobias Bosman is benoemd tot nieuwe voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Amersfoort. Bosman neemt de voorzittershamer na acht jaar over van Vincent de Vries die benoemd werd tot Lid van Verdienste van KHN.

Tobias Bosman wil graag uitbouwen wat zijn voorganger in gang heeft gezet. En daarbij nauw samenwerken met de leden van KHN en stakeholders in Amersfoort.

De nieuwe voorzitter werd gekozen tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering van KHN Amersfoort. Oud-voorzitter Vincent de Vries: “We zijn blij met de benoeming van Tobias Bosman als onze nieuwe voorzitter. De horeca is constant in beweging en het is van belang dat we door een goede relatie met de lokale overheid invloed kunnen uitoefenen op de thema’s die voor de horeca belangrijk zijn. Zoals de hoogte van de leges voor bijschrijving sociale hygiëne, extra controle van de gemeente op ontluchtingskanalen en de taxistandplaatsen. Tobias gaat zich daar de komende tijd, samen met het bestuur, hard voor maken.”

Tobias Bosman is eigenaar van café restaurant Van Zanten en betrokken bij evenementen in de horeca in Amersfoort. Hij stelt zich als doel om meer te laten zien wat het bestuur voor de horecaondernemers in Amersfoort doet en beter te communiceren met alle collega’s.

Het nieuwe bestuur bestaat -naast de nieuwe voorzitter- uit: Jesper Kramp (Sloop Wine & Dine), Wouter de Zeeuw (Stadscafé Amersfoort) en Jorit Bons (Lange Jan Hotel & Pub).