Rondreizend Regioschilderij naar Baarn

Baarn – Kunstenaar Piet Schopping heeft in opdracht van de dialooggroep Regioprofilering van de Regio Amersfoort een ‘Regioschilderij’ gemaakt. De titel van het schilderij is: ‘Regio Amersfoort, je kunt er niet omheen’.

Het staat symbool voor het verbindend element van de regio en maakt een tournee door de regio. Maandag 13 mei nam burgemeester Mark Röell het kunstwerk namens de gemeente Baarn in ontvangst in de centrale hal van het Baarnse gemeentehuis.

Baarn is de tweede gemeente in de tournee die het Regioschilderij maakt. In september gaat het naar de gemeente Barneveld en trekt daarna, tot juni 2021, in alfabetische volgorde van gemeente naar gemeente door de hele Regio Amersfoort.

Burgemeester Röell: ‘Het schilderij verbeeldt de verschillende gezichtsbepalende kenmerken van onze veelzijdige regio. Alle regiogemeenten dragen samen bij aan een unieke uitstraling. Dat werd laatst bijvoorbeeld goed zichtbaar tijdens de Regioquiz op de nationale viering van Koningsdag in Amersfoort. Met onze samenwerking in de dialooggroep Regioprofilering brengen we de veelzijdige en verbindende identiteit verder voor het voetlicht. Symbool daarvoor staat het doorgeven van dit schilderij van gemeente naar gemeente. We hangen het de komende maanden trots in de publiekshal van ons gemeentehuis.’

In de Regio Amersfoort werken gemeenten (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) samen op allerlei gebieden. Samen willen zij grensoverschrijdende regionale vraagstukken aanpakken. Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken via dialooggroepen.

Een van die groepen, de dialooggroep Regioprofilering, boog zich over de vraag welke identiteit de regio kan en wil uitstralen. Het formuleren van een regiomerk en slogan voor de Regio Amersfoort bleek een lastige opgave. De dialooggroep deed een aantal aanbevelingen, waaronder het gebruik van de slogan ”Regio Amersfoort; je kunt er niet omheen”. De slogan verwijst onder meer naar de centrale ligging van de regio en naar wat zij allemaal in huis heeft.

Om haar analyse en aanbevelingen kracht bij te zetten, overhandigde de dialooggroep aan het Bestuurlijk Platform van de Regio Amersfoort het Regioschilderij. Het kunstwerk is gemaakt door Piet Schopping. Hij is een van de bekendste kunstenaars van Jans Pakhuys, een atelier voor mensen met een verstandelijke beperking van Amerpoort. Piet Schopping schilderde op het Regioschilderij symbolen per gemeente, zoals de kippen van Barneveld, de heide van Leusden en Paleis Soestdijk in Baarn. Het schilderij gaat als een soort ‘wisseltrofee’ van het ene gemeentehuis naar het andere, als teken van het verbindend element in de regio. Alfons Klarenbeek, woordvoerder van de dialooggroep Regioprofilering, is samen met de elf leden van de dialooggroep, de initiatiefnemer van het kunstwerk.