Willem van de Geest uit Bunschoten helpt al 20 jaar daklozen in Amsterdam

Bunschoten – Op maandag 7 januari heeft Willem van de Geest een pluim ontvangen van Burgemeester Melis van de Groep. De heer Van de Geest ontvangt deze Pluim omdat hij zich al ruim 20 jaar met hart en ziel inzet voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Tot Heil des Volks
In 1997 is Willem actief geworden bij de organisatie Tot Heil des Volks. Deze organisatie biedt hulp aan daklozen. Eens per twee weken vertrekt die vanuit Bunschoten om te gaan koken in de daklozenopvang in Amsterdam. Naast koken organiseert hij inzamelingsactie voor de dakloze. Vele dakloze hebben dan ook een warme jas te danken aan Willem. Tijdens zijn werkzaamheden probeert hij ook iets van het evangelie over te brengen bij de dakloze. Tot Heil des Volks is namelijk ook een christelijke organisatie. Al jaren is de organisatie actief in Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren medewerkers van Tot Heil des Volks volop bij het verzet betrokken.

Zingen met kerst
In Bunschoten is Willem vooral bekend door het zingen met kerst. Al jaren gaat Willem namelijk met een bus vol met inwoners zingen in Amsterdam. Ze doen dit altijd rond de kerst. Er zijn zelf soms zoveel inwoners die met de bus mee willen, dat er wel eens mensen teleurgesteld moet worden. In Amsterdam gaan ze dan verschillende kerstliederen zingen bij onder andere de wallen en bij daklozencentrums. Prostituees, dakloze en omstanders waarderen elk jaar het zanggezelschap uit Bunschoten.

Vrijwilligerswerk
Verder is de heer Willem één van de oprichters van VV Eemdijk en was hij van 1979 tot 1986 secretaris van de voetbalvereniging. Tevens is hij van 2010 tot 2014 lid geweest van de WMO-adviesraad en van 2016 tot juni 2018 was hij lid van de jury Gemeentelijke Onderscheiding en Prijzenstelsel.

‘De jury is van mening dat de projecten die de heer Van de Geest stimuleert de saamhorigheid binnen de gemeenschap vergroten. De heer Van de Geest weet dorpsgenoten te enthousiasmeren en te motiveren om zich samen met hem in te zetten voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Hij is een voorbeeld voor anderen en maakt zich aantoonbaar verdienstelijk. Deze betrokkenheid en belangeloze inzet voor de samenleving en de kerk zijn volgens de jury zeker Pluim-waardig.’, aldus het bestuur achter de gemeentelijke Pluim.